Noutati Legislative

Acte publicate in saptamana 37 ziua 3 anul 2013

1 ORDIN 1883 din 04/09/2013 577 10/09/2013 
privind aprobarea liniilor prioritare pentru 
subventionarea in anul 2014, de la bugetul de 
stat, a asociatiilor si fundatiilor, in baza 
Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor 
subventii asociatiilor si fundatiilor romane 
cu personalitate juridica, care infiinteaza 
si administreaza unitati de asistenta sociala 

2 HOTARARE 684 din 04/09/2013 577 10/09/2013 
pentru aprobarea inscrierii in inventarul 
centralizat al bunurilor din domeniul public 
al statului a unui imobil si darea acestuia 
in administrarea Agentiei Nationale de 
Cadastru si Publicitate Imobiliara, pentru 
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 
Brasov 

3 ORD DE URGENTA 85 din 04/09/2013 577 10/09/2013 
privind declansarea procedurii insolventei la 
Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare 
Drobeta-Turnu Severin 

4 HOTARARE 881 din 20/08/2013 577 10/09/2013 
pentru completarea Regulamentului privind 
evaluarea activitatii profesionale a 
judecatorilor si procurorilor, aprobat prin 
Hotararea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 676/2007 

5 HOTARARE 681 din 04/09/2013 576 10/09/2013 
privind reglementarea situatiei juridice a 
unor bunuri culturale mobile aflate in 
custodia Muzeului National de Arta al 
Romaniei si in administrarea Administratiei 
Prezidentiale, precum si pentru modificarea 
anexei la Hotararea Guvernului nr. 194/2009 
privind darea in administrarea Administratiei 
Prezidentiale a unor bunuri culturale mobile, 
proprietate privata a statului, aflate in 
custodia Muzeului National de Arta al 
Romaniei 

6 ORDIN 1246 din 05/08/2013 576 10/09/2013 
privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea 
Comerciala "Filiala de Distributie a Energiei 
Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA 
NORD" - S.A. - filiala a Societatii 
Comerciale de Distributie si Furnizare a 
Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aflata 
sub autoritatea Ministerului Economiei 

7 ORDIN 1237 din 02/08/2013 576 10/09/2013 
privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea 
Comerciala ELECTRICA FURNIZARE - S.A. - 
filiala a Societatii Comerciale de 
Distributie si Furnizare a Energiei Electrice 
"Electrica" - S.A., aflata sub autoritatea 
Ministerului Economiei 

8 ORDIN 1236 din 02/08/2013 576 10/09/2013 
privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea 
Comerciala "Filiala de Distributie a Energiei 
Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA 
NORD" - S.A. - filiala a Societatii 
Comerciale de Distributie si Furnizare a 
Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aflata 
sub autoritatea Ministerului Economiei 

9 ORDIN 1235 din 02/08/2013 576 10/09/2013 
privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea 
Comerciala "Filiala de Distributie a Energiei 
Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA 
SUD" - S.A. - filiala a Societatii Comerciale 
de Distributie si Furnizare a Energiei 
Electrice "Electrica" - S.A., aflata sub 
autoritatea Ministerului Economiei 

10 ORDIN 959 din 20/05/2013 576 10/09/2013 
privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea 
Comerciala "Filiala de Distributie a Energiei 
Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA 
SUD" - S.A. - filiala a Societatii Comerciale 
de Distributie si Furnizare a Energiei 
Electrice "Electrica" - S.A., aflata sub 
autoritatea Ministerului Economiei 

11 ORDIN 958 din 20/05/2013 576 10/09/2013 
privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea 
Comerciala "Filiala de Distributie a Energiei 
Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA 
NORD" - S.A. - filiala a Societatii 
Comerciale de Distributie si Furnizare a 
Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aflata 
sub autoritatea Ministerului Economiei 

12 ORDIN 957 din 20/05/2013 576 10/09/2013 
privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea 
Comerciala "Filiala de Distributie a Energiei 
Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA 
NORD" - S.A. - filiala a Societatii 
Comerciale de Distributie si Furnizare a 
Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aflata 
sub autoritatea Ministerului Economiei 

13 ORDIN 907 din 15/05/2013 576 10/09/2013 
privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea 
Comerciala ELECTRICA FURNIZARE - S.A. - 
filiala a Societatii Comerciale de 
Distributie si Furnizare a Energiei Electrice 
"Electrica" - S.A., aflata sub autoritatea 
Ministerului Economiei 

14 ORDIN 1075 din 10/05/2013 576 10/09/2013 
privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea 
Comerciala "Filiala de Distributie a Energiei 
Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA 
NORD" - S.A. - filiala a Societatii 
Comerciale de Distributie si Furnizare a 
Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aflata 
sub autoritatea Ministerului Economiei 

15 ORDIN 1074 din 10/05/2013 576 10/09/2013 
privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea 
Comerciala ELECTRICA FURNIZARE - S.A. - 
filiala a Societatii Comerciale de 
Distributie si Furnizare a Energiei Electrice 
"Electrica" - S.A., aflata sub autoritatea 
Ministerului Economiei 

16 ORDIN 1062 din 10/05/2013 576 10/09/2013 
privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea 
Comerciala "Filiala de Distributie a Energiei 
Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA 
SUD" - S.A. - filiala a Societatii Comerciale 
de Distributie si Furnizare a Energiei 
Electrice "Electrica" - S.A., aflata sub 
autoritatea Ministerului Economiei 

17 ORDIN 1048 din 09/05/2013 576 10/09/2013 
privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea 
Comerciala "Filiala de Distributie a Energiei 
Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA 
NORD" - S.A. - filiala a Societatii 
Comerciale de Distributie si Furnizare a 
Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aflata 
sub autoritatea Ministerului Economiei 

18 HOTARARE 680 din 04/09/2013 575 10/09/2013 
privind aplicarea de corectii financiare in 
cadrul Programului operational sectorial 
"Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) 
2007-2013 conform solicitarii Comisiei 
Europene 

19 HOTARARE 676 din 04/09/2013 575 10/09/2013 
pentru aprobarea amendamentelor convenite 
intre Guvernul Romaniei si Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, prin 
scrisorile semnate la Bucuresti la 20 iunie 
2013 si la Paris la 26 iunie 2013, la 
Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 
pentru finantarea Proiectului privind 
reabilitarea infrastructurii scolare din 
Romania, semnat la Bucuresti la 11 iulie 2003 

20 HOTARARE 674 din 04/09/2013 575 10/09/2013 
privind modificarea si completarea Hotararii 
Guvernului nr. 927/2003 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in 
proprietatea privata a statului sau a 
unitatilor administrativ-teritoriale, 
destinate sediilor partidelor politice 

21 HOTARARE 671 din 04/09/2013 575 10/09/2013 
privind aprobarea unor modificari si 
completari in inventarul bunurilor din 
domeniul public al statului aflate in 
administrarea Ministerului Apararii Nationale 

22 ORDIN 1479 din 02/09/2013 575 10/09/2013 
privind incadrarea in activitatea de creatie 
de programe pentru calculator 

23 ORDIN 1065 din 23/08/2013 575 10/09/2013 
privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli rectificat pe anul 2013 al 
Autoritatii Feroviare Romane - AFER 

24 AMENDAMENT din 20/06/2013 575 10/09/2013 
convenit intre Guvernul Romaniei si Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, prin 
scrisorile semnate la Bucuresti la 20 iunie 
2013 si la Paris la 26 iunie 2013, la 
Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 
pentru finantarea Proiectului privind 
reabilitarea infrastructurii scolare din 
Romania, semnat la Bucuresti la 11 iulie 2003 

25 ORDIN 225 din 04/04/2013 575 10/09/2013 
privind incadrarea in activitatea de creatie 
de programe pentru calculator 

26 ORDIN 539 din 22/03/2013 575 10/09/2013 
privind incadrarea in activitatea de creatie 
de programe pentru calculator 

27 HOTARARE 673 din 04/09/2013 574 10/09/2013 
pentru aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici si declansarea procedurilor 
de expropriere a imobilelor proprietate 
privata care constituie coridorul de 
expropriere al obiectivului de investitii 
"Podul de la Giurgiu, peste Dunare, pe DN 5, 
km 64 + 884 - (inclusiv drumul de acces de la 
iesirea din vama pana la intrarea pe pod)" 

28 HOTARARE 666 din 04/09/2013 574 10/09/2013 
privind modificarea si completarea anexei nr. 
43 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 
pentru aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului 

29 ORDIN 4892 din 26/08/2013 574 10/09/2013 
pentru modificarea anexei la Ordinul 
ministrului educatiei nationale nr. 
4.038/2013 privind acordarea acreditarii 
pentru nivelurile de invatamant, 
specializarile si calificarile profesionale 
din cadrul unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat evaluate in perioada 
martie-mai 2013, incepand cu anul scolar 
2013-2014 

30 HOTARARE 117 din 27/03/2013 166 28/03/2013 
pentru aprobarea Contractului-cadru privind 
conditiile acordarii asistentei medicale in 
cadrul sistemului de asigurari sociale de 
sanatate pentru anii 2013-2014 
(actualizata pana la data de 30 august 2013*) 

31 CONTRACT CADRU din 27/03/2013 166 28/03/2013 
privind conditiile acordarii asistentei 
medicale in cadrul sistemului de asigurari 
sociale de sanatate pentru anii 2013-2014 
(actualizat pana la data de 30 august 2013*) 

32 HOTARARE 1415 din 18/11/2009 834 03/12/2009 
privind organizarea si functionarea 
Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si 
pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor 
din subordinea acesteia 
(actualizata pana la data de 26 august 2013*) 

 

Creati un cont GRATUIT pentru a testa Legis online!

Testeaza legis online!

Sau puteti sa testati GRATUIT varianta dektop - Legis Studio!

Testeaza LEGIS STUDIO!


Suntem pe facebook, twitter, G+

urmariti-ne pe facebook  urmariti-ne pe twitter @elegis  Google plus

Nokia - Mobile Apps -Noutati Legislative gratuite

 Aplicatii gratuite de la LEGIS pentru telefoanele mobile

Scroll To Top

Design By Ciulea